Մեր գյուղի մեծերը պատմում են․ շատ-շատ վաղուց, երկրաշաժի ժամանակ, մեր գյուղի մոտի հսկա լեռը բաժանվել է մասերի և գյուղացիները դրանց տարբեր անվանումներ են տվել։ Լեռը Ուրծի լեռնաշղթայի մի մասն է, որ գտնվում է Արարատի մարզի Շաղափ գյուղի մոտ։

Գյուղացիները լեռան մաստատված առաջին հատվածը «Սրբի լեռ» են անվանել, որովհետև դրա հետևում է սուրբ Հովհաննես Կարապետի վանքը։

DSC05709

 

Եկրորդ լեռը՝ «Ճղճղնու լեռը» պարզ բացատրություն ունի, այն ճղճենուց է։

DSC05712

 

Երրորդը «Հայի լեռն» է․ այնտեղ հայեր են ապրել, դրա համար էլ այդպես են անվանել։

DSC05714

 

Չորորդը «Քրդի լեռն» է, այսպես են անվանել, քանի որ այնտեղ քրդեր են ապրել։

DSC05717

 

Հինգերորդը «Ատաշի լեռն» է։Այնտեղ Ատաշ անունով մի մարդ է ապրել, դրա համար էլ լեռն այդպես են անվանել։

Ահա այսպիսի հետաքրքիր պատմություն իմ գյուղից։